Wycieczka Klubu seniora w Licheniu Ostrowscy Seniorzy Odpoczynek na trasie Bazylika w Licheniu Panorama Jeziora Licheńskiego z wieży

Młodzieżowy Klub Wolontariusza

Działamy od połowy października 2012 r. choć pomysł na poprowadzenie Młodzieżowego Klubu Wolontariusza zrodził się wcześniej, bo w 2010 r., gdy młodzi ludzie przychodzili do Miejskiego Domu Kultury, aby po prostu porozmawiać lub zwierzyć się ze swoich problemów. Więc warto było pomyśleć, aby ciekawie wypełnić im czas...

Powoli wszystko samo zaczęło się nakręcać: plakaty z informacją o naborze, warsztaty o wolontariacie...
Obecnie Młodzieżowy Klub Wolontariusza liczy 15 osób w wieku od 14 do 22 lat i, oczywiście, można się jeszcze przyłączyć pod warunkiem, że naprawdę chce się działać na rzecz innych.

 

Naszą główną ideą jest działalność na rzecz społeczności lokalnej.
Bierzemy czynny udział w akcjach charytatywnych: zbiórkach zabawek, książek, maskotek. Nasza pierwsza akcja pod hasłem „Podaruj Misiaka dla Dzieciaka” polegała na zbiórce zabawek. Podczas akcji mieszkańcy naszego miasta przekazywali zabawki, pluszaki, książki, gry planszowe i inne dary do specjalnie oznakowanych pudeł znajdujących się w ostrowskich szkołach oraz w Miejskim Domu Kultury. Dzięki ofiarności mieszkańców udało nam się skompletować 102 paczki dla dzieci z rodzin potrzebujących z naszego miasta, które rozdaliśmy podczas Mikołajek w kinie Ostrovia.
W tym miejscu dziękujemy za współpracę Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej z Ostrowi Mazowieckiej.

Separacja Separacja Separacja Separacja Separacja Separacja Separacja Separacja Separacja Separacja Separacja Separacja

Uczestniczymy w spotkaniach w Środowiskowym Domu Samopomocy, gdzie razem z podopiecznymi spędzamy czas na wspólnych zabawach, śpiewach i tańcach. Za każdym razem w ŚDS spotykamy się z bardzo miłym i ciepłym przyjęciem.

Separacja Separacja Separacja Separacja Separacja Separacja

Przyłączyliśmy się również do akcji „Zakręcona Nakrętka”, w której, wraz ze społecznością ostrowską, zbieraliśmy plastikowe nakrętki dla Julki Szydlik z Lubiejewa Starego. Dziewczynka jest chora ma porażenie mózgowe. Aby móc ją rehabilitować w domu i aby rehabilitacja przynosiła efekty, potrzebny był specjalistyczny dziecięcy wózek rehabilitacyjny. Mama Julki, aby taki wózek otrzymać musiała zebrać tonę nakrętek.
Potrzebna była również określona kwota pieniędzy, której część Młodzieżowy Klub Wolontariusza pozyskał podczas koncertu charytatywnego „GRAMY DLA JULKI”. Koncert zorganizowaliśmy 22 kwietnia 2013 w sali kina Ostrovia. Wystąpiły dzieci z Dziecięcej Akademii Artystycznej z MDK, dzieciaki z Ostrowskiego Studio Piosenki, grupa rytmiczna z MDK oraz Schola dziecięca z Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP. Młodzieżowy Klub Wolontariusza, czyli my :-) przedstawił bajkę "Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków". Zagrali również DJ Czarny i Przyjaciele. Całkowity dochód z koncertu w wysokości 1600 zł. został przekazany rodzicom Julki.
We wrześniu 2013 roku Julka otrzymała upragniony wózek rehabilitacyjny.

Separacja Separacja Separacja Separacja Separacja Separacja Separacja Separacja Separacja Separacja

 

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które przyłączają się do naszych akcji. Bez pomocy mieszkańców Ostrowi i okolic akcje Młodzieżowego Klubu Wolontariusza nie miałyby sensu.

Pamiętajmy jedno proste zdanie, które jest naszą dewizą: Razem naprawdę możemy więcej!!!